Ορθοπαιδικός Χειρούργος Κουρέας Γεώργιος - Πύργος Ηλείας

Η είσφρυση όνυχος είναι μια αρκετά επώδυνη φλεγμονώδης πάθηση των μεγάλων δακτύλων των ποδιών όπου το νύχι μεγαλώνει σκίζοντας το δέρμα γύρω από το νύχι.

Η θεραπεία του όταν δεν υποχωρεί η φλεγμονή με τα αντιβιωτικά είναι χειρουργική ( με τοπική νάρκωση )  και στηρίζεται στην κατάργηση του τμήματος του όνυχος καθώς και μέρους της μήτρας που το παράγει.

Οι ανωτέρω εικόνες δείχνουν τα στάδια της χειρουργικής θεραπείας. Νάρκωση ( 1, 2 ), αποκάλυψη του όνυχος από το δέρμα ( 3 ) , αφαίρεση (4 ) , αναγνώριση της μήτρας του όνυχος που θέλουμε να καταργήσουμε και αφαίρεσή της ( 4 ) , συρραφή (5 ) , κάλυψη του τραύματος ( 6 ).

Το σημαντικό είναι ότι το νύχι δεν αφαιρείται παρά μόνο το πλεονάζον, ο ασθενής έχει άμεση βελτίωση από τα συμπτώματα από την πρώτη κιόλας ημέρα και φοράει υπόδημα τη δεύτερη μετεγχειρητική ημέρα.