Ορθοπαιδικός Χειρούργος Κουρέας Γεώργιος - Πύργος Ηλείας

1996: Αποφοίτηση από την Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

1999: Απόκτηση του διπλώματος A.T.L.S. (Advanced Trauma Life Support).

2004: Εκπαίδευση στο αντικείμενο της Παιδοορθοπεδικής στο Hôpital des Enfants Malades “NECKER” Paris, France.

2005: Τίτλος ειδικότητας από την Ορθοπεδική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών “Ο Άγιος Ανδρέας”.

2005: Ολοκλήρωση διδακτορικής διατριβής με θέμα “Συγκριτική ανάλυση της πόρωσης οπισθοπλάγιας οσφυϊκής σπονδυλοδεσίας με τη χρήση αυτομοσχευμάτων και κοραλλιογενούς υδροξυαπατίτη”.

2006-2007: Έμμισθη θέση ως επιμελητής (Praticien Attaché) στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Saint Vincent de Paul Παρισίων Γαλλίας.

2016: Πιστοποίση από τον καθ Graf καθώς και απ΄το Τμήμα Ακτινολογίας του Πανεπιστημίου Ηρακλείου και τον Καθ Καραντάνα στη διενέργεια υπερήχου νεογνικού και βρεφικού ισχίου 

2007 έως και σήμερα : Ιδιωτικό ιατρείο στον Πύργο Ηλείας.

Ο ιατρός χειρουργεί στο Ολύμπιον Θεραπευτήριο Πατρών.

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΑΤΡΟΣ  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΟΝΟΜΑ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ : ΚΟΥΡΕΑΣ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 3 ΣΕΠΕΜΒΡΙΟΥ 1969

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κοκκίνου ΤΚ 27100, Πύργος Ηλείας

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 26210-35800,  6932-566996

E- MAIL: [email protected]

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ ΔΥΟ ΤΕΚΝΑ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ : Πτυχιούχος Ιατρικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Αριθμός Πτυχίου 95/00984, 18 Ιουλίου 1996).

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : Από 22-9-97 έως 22-3-99 διεκπεραίωση της στρατιωτικής θητείας ως οπλίτης ιατρός στο Σώμα Υγειονομικού.

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ : Εκδοθείσα  από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας, Διεύθυνση Υγείας (αρ.πρωτ.7942, 29η Ιουλίου 1996). (συνυποβάλλεται)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : Ορθοπαιδική (σύμφωνα με τη χορηγούμενη άδεια από το Τμήμα Υπηρεσιών Υγείας της Διεύθυνσης Υγείας, της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας. Με Αρ. Πρωτ.:Ε2/10906 που εδόθη στις 14/11/05.

Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος με την  απόφαση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας, Διεύθυνση Υγείας (αρ.πρωτ.7942, 29η Ιουλίου 1996).

 1. 1. Εκπλήρωση της υποχρεωτικής δωδεκάμηνης υπηρεσίας υπαίθρου σύμφωνα με την υπ’ αριθμό ΔΥ13α/60092/19-8-99 απόφαση του Υπουργείου Υγείας  και Πρόνοιας στο Κέντρο Υγείας Μελιγαλά, Μεσσηνίας από 23-8-1996 έως 25-8-97 καθώς και παράταση 27 ημερών από 25-8-97 έως 22-9-97 σύμφωνα με την αρ.18870/24-6-1997 απόφαση Υπουργείου Υγείας – Πρόνοιας  στον ίδιο Υγειονομικό σταθμό (συνολικό  χρονικό διάστημα υπηρεσίας 13 μήνες ) από 23-8-1996έως 22-9-1997. 
 1. 2. Άσκηση της ειδικότητας Γενικής Χειρουργικής στην Α΄ΠΡ.Χ Πανεπιστημιακή Κλινική του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης από 15-6-1999 έως 14-6-2000 ως έμμισθος ειδικευόμενος βάσει της Α9γ/14657/1919-5-1999 απόφασης του Υπουργείου Υγείας- Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 1. Άσκηση της ειδικότητας Ορθοπαιδικής στην Ορθοπαιδική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών ¨Άγιος Ανδρέας¨ από 11-9-2000 έως 10-9-2005 σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. Υ10δ/22732/4-7-00 του Υπουργείου Υγείας-Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

Στο διάστημα αυτό διεκπεραίωση :

Α. Εξάμηνης εκπαίδευσης  στην Πλαστική Χειρουργική στην Πλαστική Χειρουργική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών ¨Άγιος Ανδρέας¨  κατά το χρονικό διάστημα από 3-10-2001 έως 3-4-2002.

Β. Εξάμηνης εκπαίδευσης στην Νευροχειρουργική στην Πανεπιστημιακή Νευροχειρουργική Κλινική του Γενικού Περιφερειακού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών ¨ΡΙΟ¨ κατά το χρονικό διάστημα από 20-6-2002 έως 20-12-2002. 

Γ. Εξάμηνης εκπαίδευσης στην Παιδοορθοπαική στην Παιδιατρική Κλινική Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας στο Νοσοκομείο Παίδων του Παρισιού (Hopital des Enfant Malades “ NECKER” κατά το χρονικό διάστημα από 1-5-2004 έως 30-10-2004 σύμφωνα με την απόφαση του Υφυπουργού Υγείας με αριθμ. Πρωτ: Υ10δ/34436. 

Δ. Εξάμηνης εκπαίδευσης στην Παιδοορθοπαιδική στην Παιδοορθοπαιδική Κλινική του Νοσοκομείου Παίδων ¨ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ¨ Πατρών κατά το χρονικό διάστημα από 1-11-04 έως 30-4-2005.

 1. Από 01/01/2006 έως 31/12/2006 εργαζόμενος με έμμισθη θέση ως επιμελητής στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο του Παρισιού Saint Vincent de Paul στο Παιδορθοπαιδικό Τμήμα υπό τη διεύθυνση του καθ. Raphael Seringe.
 2. Από 7/2/2007 έως και σήμερα εργαζόμενος ως ιδιώτης Ορθοπαιδικός Χειρουργός στον Πύργο Ηλείας.
 3. Διενέργεια χειρουργικών επεμβάσεων αρθροπλαστικής ισχίου – γόνατος, παθήσεων του ώμου, σπονδυλικής στήλης, τραύματος και μαλακών μορίων στο Ολύμπιο Θεραπευτήριο Πατρών.

Α. Διδακτορικό

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στις Κλινικές και Κλινικοεργαστηριακές Ιατρικές Ειδικότητες

Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής  : Συγκριτική μελέτη της πορείας πώρωσης οπισθοπλάγιας σπονδυλοδεσίας σε ασθενείς με εκφυλιστική νόσο σπονδυλικής στήλης. Μπορεί η χρήση κοραλλιογενούς υδροξυαπατίτη να υποκαταστήσει τα οστικά αυτομοσχεύματα;

Πτυχίο Διδάκτορος με αρ. Πρωτοκόλλου 692. Πάτρα, 27 Οκτωβρίου 2005

Β. Μετεκπαίδευση στο εξωτερικό

Μετεκπαίδευση στο εξωτερικό από 01/01/2006 έως 31/12/2006 στην Ορθοπαιδική Παίδων μετά τη λήψη της ειδικότητας στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο του Παρισιού Saint Vincent de Paul στο Παιδορθοπαιδικό Τμήμα υπό τη διεύθυνση του καθ. Raphael Seringe.

Γ. Επιστημονικές Εργασίες

Δημοσιεύσεις σε ξενόγλωσσα περιοδικά:

 1. Color Doppler ultrasonography for evaluation of internal mammary artery application in adolescent female patients with right – convex thoracic idiopathic scoliosis.
  Korovessis P, Iliopoulos P, Misiris A, Koureas G. Spine 2003 Aug 1;28(15):1746-8
 2. Bilateral occlusion of common iliac artery following anterior retroperitoneal approach for lumbar fracture instrumentation. Case report.
  Panagiotis Korovessis, Georgios Koureas, Spyridon Zacharatos. Eur J Orthop Surg Traumatol ( 2003 ) 13: 111- 114
 3. The association between arterial blood supply to the anterior chest and juxta-apical thorax asymmetry-associated right thoracic female adolescent idiopathic scoliosis
  Panagiotis Korovessis, Panagiotis Iliopoulos, Alexandros Misiris, Georgios Koureas Eur J Orthop Traumatol (2003) 13: 137-141
 4. Colour Doppler Ultrasonography for the evaluation of the anterior chest blood supply : the possible role of arterial blood supply to the costosternal junction in the aetiology of idiopathic scoliosis in female adolescents
  Panagiotis Korovesis, Panagiotis Iliopoulos, Alexandros Misisris, Georgios Koureas. European Spine Journal
 5. Correlation between Backpack Weight and Way of Carrying, Sagittal and Frontal Spinal Curvatures, Athletic Activity, and Dorsal and Low Back Pain in Schoolchildren and Adolescents
  Korovessis P, Koureas G, Papazisis Z Journal of Spinal Disorders & Techniques 2004 Feb; 17(1) :33-40
 6. Rigid, semirigid versus dynamic instrumentation for degenerative lumbar spinal stenosis : a correlative radiological and clinical analysis of short-term results.
  Korovessis P, Papazisis Z, Koureas G, Lambiris E. Spine 2004 Apr16;29(7):735-42
 7. Correlative analysis of the results of surgical treatment of thoracolumbar injuries with long Texas Scottish rite hospital construct: is the use of pedicle screws versus hooks advantageous in the lumbar spine?
  Korovessis P, Baikousis A, Koureas G, Zacharatos SJ Spinal Disord Tech. 2004 Jun;17(3):195-205.
 8. Correlative analysis of reliability and validity of plain radiology, MOS short-form health survey and surgical examination in making decision for treatment of chronic low back pain patients.
  Panagiotis Korovessis, Anastasios Dimas, Georgios Koureas, Spyridon Zacharatos, Georgios Petsinis, Andreas Baikousis. Eur J Orthop Traumatol
 9. Backpacks, back pain, sagittal spinal curves and trunk alignment in adolescents: a logistic and multinomial logistic analysis.
  Korovessis P, Koureas G, Zacharatos S, Papazisis Z. Spine. 2005 Jan 15;30(2):247-55.
 10. Correlative radiological, self-assessment and clinical analysis of evolution in instrumented dorsal and lateral fusion for degenerative lumbar spine disease. Autograft versus coralline hydroxyapatite.
  Korovessis P, Koureas G, Zacharatos S, Papazisis Z, Lambiris E. Eur Spine J. Mars 2005;14(7):630-638
 11. Posterior transcanal lumbar interbody fusion for septic vertebral fracture pseudarthrosis and sitting imbalance. A case report.
  Korovessis P, Petsinis G, Koureas G, Zacharatos S Spine 2005 May 1;30(9):E255-8.
 12. Does coralline hydroxyapatite conduct fusion in instrumented posterior spine fusion?
  Korovessis P, Repanti M, Koureas G. Stud Health Technol Inform. 2002;91:109-13
 13. One-stage Combined Surgery with Mesh Cages for Treatment of Septic Spondylitis.
  Korovessis P, Petsinis G, Koureas G, Zacharatos S. Clin Orthop Relat Res. 2006 Mar; 444 ;51-9
 14. Combined Anterior Pllus Posterior Stabilization Versus Posterior Short-Segment Instrumentation and Fusion for Mid-Lumbar(L2-L4) Burst Fractures.
  Korovessis P, Baikousis A, Zacharatos S, Petsinis G, Koureas G, Iliopoulos P Spine 2006 31(8) 859-868.
 15. Anterior surgery with insertion of titanium mesh cage and posterior instrumentated fusion performed sequentially on the same day under one anesthesia for septic spondylitis of thoracolumbar spine: is the use of titanium mesh cages safe?
  Korovessis P, Petsinis G, Iliopoulos P, Zacharatos S Spine 2006 20;31(9):1014-9.
 16. The incidence of treatment of rocker bottom deformity as a complication of the conservative ttreatment of idiopathic congenital clubfoot.
  Koureas G, Rampal V, MAscard E, Seringe R, Wicart P, J Bone Joint Surg Br 2008 Jan;90(1):57-60
 17. Closed reduction with traction for developmental dysplasia of the hip in children aged between one and five years.
  Rampal V, Sabourin M, Erdeneshoo E, Koureas G, Seringe R, Wicart P. J Bone Joint Surg Br. 2008 Jul;90(7);858-63.
 18. Scoliosis in patients with Prader-Willi Syndrome.
  Odent T, Accadbled F, Koureas G, Cournot M, Moine A, Diene G, Molinas C, Pinto G, Tauber M, Gomes B, de Gauzy JS, Glorion C. Pediatrics. 2008 Aug;122(2):e499-503. Epub 2008 Jul 7.
 19. Asymmetric evolution of anterior chest wall blood supply in female adolescents with progressive right-convex thoracic idiopathic scoliosis.
  Iliopoulos P, Korovessis P, Koureas G, Zacharatos S, Stergiou P. Eur Spine J. 2007 Sep;16(9):1343-7. Epub 2007 Feb 9.
 20. Evolution of anterior chest wall blood supply in female adolescents with progressive right-convex thoracic idiopathic scoliosis.
  Korovessis P, Iliopoulos P, Koureas G, Zacharatos S, Stergiou P. J Spinal Disord Tech. 2007 May;20(3):190-4.
 21. Comparative multifactorial analysis of the effects of idiopathic adolescent scoliosis and Scheuermann kyphosis on the self-perceived health status of adolescents treated with brace.
  Korovessis P, Zacharatos S, Koureas G, Megas P. Eur Spine J. 2007 Apr;16(4):537-46. Epub 2006 Sep 5.

Δημοσιεύσεις σε Ελληνικά περιοδικά:

 1. Σκολίωση ενηλίκων: Eνδείξεις χειρουργικής αντιμετώπισης, χειρουργική θεραπεία, επιπλοκές, αποτελέσματα.
  Π. Κοροβέσης, Γ. Κουρέας. Acta Orthopaedica et Traumatologica Hellenica Τόμος 52, (4) : 335 –347, 2001
 2. Στένωση του μυελικού σωλήνα:
  Π Κοροβέση, Γ. Κουρέας, Γ. Πετσίνης Acta Orthopaedica et Traumatologica Hellenica Τόμος 54,(3):193-205 2003.

Ανακοινώσεις σε συνέδρια

Προφορικές Ανακοινώσεις σε Διεθνή Συνέδρια :

 1. Coralline hydroxyapatite conducts bony fusion in instrumented spine in humans.
  Panagiotis Korovessis, M. Repanti, G. Koureas. 6th Congress of the European Federation of the National Associations of Orthopaedics and Traumatology June 4 – 10 2003, Helsinki, Finland.
 2. Does the arterial blood supply to costosternal junction from internal mammary artery contribute to the aetiology of adolescent idiopathic scoliosis in females?
  Panagiotis Korovessis, P Iliopoulos, A Misiris, G. Koureas. . 6th Congress of the European Federation of the National Associations of Orthopaedics and Traumatology June 4 – 10 2003, Helsinki, Finland.
 3. Rigid vs semi-rigid instrumentation & dynamic instrumentation for stabilazation the degenerated lumbosacral spine associated with spinal stenosis.
  P Korovessis, Z. Papazisis, G. Koureas, S. Zacharatos. Eurospine 2003 5th Annual Meeting of the Spine Society of Europe September 30 – October 4, 2003 Prague, Czech Republic
 4. 4. Color Doppler ultrasonography for evaluation of internal mammary artery application in adolescent female patients with right – convex thoracic idiopathic scoliosis.
  Korovessis , P.Iliopoulos , G.Koureas, A. Misiris , Eurospine 2003 5th Annual Meeting of the Spine Society of Europe September 30 – October 4, 2003 Prague, Czech Republic
 5. 5. Preventive Use of Wallis Device for Reduction of Adjacent Segment Degeneration Close to Spinal Instrumentation in the Lumbar Spine – Short term Results.
  Panagiotis Korovessis, Spyridon Zacharatos, Georgios Koureas, Zisis Papazisis. 8th International ARGOS Symposium, Paris, 29-30 January 2004
 6. Combined anterior and posterior stabilization versus posterior stabilization and fusion in the surgical treatment of burst lumbar factures.
  Korovessis P, Baikousis A, Zacharatos S, Koureas G. Spine Week 2004, Porto, Portugal. May 30 – June 05, 2004.
 7. Backpacks, back pain, sagittal spine curves and trunk alignment in schooladolescents.
 8. Koureas G, Zacharatos S, Petsinis G, Korovessis P. 7th EFORT Congress. Lisbon 4-7 June 2005
 9. Correlative evolution of instrumented dorsolateral fusion. Autograft versus coralline hydroxyapatite.
  Koureas G, Petsinis G, Zacharatos S, Papazisis Z, Korovessis P. 7th EFORT Congress. Lisbon 4-7 June 2005
 10. Management of spinal deformities in Prader-Willi syndrome.
  Georges Koureas, ThierryA. Odent, M. Lemerrer, J.C. Pouliquen, C. Glorion. SRS 40th Annual Meeting The Immature Spine and Adult Spinal Deformity. October 27-30, 2005 Miami Florida.
 11. Deformation rachidiennes dans le syndrome de Willi – Prader cher 51 enfants.
  Koureas Georges, Thierry Odent, Celine Cadilhac, Finidori Georges, Padovani Jean-Paul, Glorion Christophe. SOFCOT 80e Reunion Annuelle, Paris, Palais de Congres, 7 – 11 Novembre 2005.
 12. Correlative evolution of anterior chest wall blood supply and right-convex thoracic idiopathic scoliosis in female adolescents being treated with thoraco-sacral orthosis (TLSO): A color Doppler ultrasonography study. European Congress of Radiology 2006. March 3 -7 Vienna Austria.
  P. Iliopoulos, I. Tsamis, P. Stergiou, E. Ikonomi,, G. Koureas, P. Korovessis
 13. Anterior Surgery with insertion of titanium mesh cage and posterior instrumented fusion performed sequentially on the same day under one anaesthesia for Septic Spondylitis of Thoracolumbar Spine. IMAST Athens Greece July 12 – 15, 2006.
  Koureas G. MD PhD, Korovessis P. MD PhD, Petsinis G. MD PhD, Zacharatos S. MD.
 14. Combined Anterior Plus Posterior Stabilization Vs. Posterior Stabilization And Fusion in the Treatment of Mid-Lumbar Burst Fractures IMAST Athens Greece July 12 – 15, 2006.
  Panagiotis Korovessis MD PhD, George Koureas MD PhD, George Petsinis MD PhD, Spyridon Zacharatos MD
 15. Etude de la convexité plantaire chez des patients pressentant de pied bot varus equins congénitaux idiopathiques traits
  Georgios Koureas, Philippe Wicart, Raphaël Seringe SOFCOT Novembre 2006 Paris France

Προφορικές Ανακοινώσεις σε Ελληνικά Συνέδρια :

 1. Καρκίνος εξωκρινούς μοίρας παγκρέατος. Χειρουργική θεραπεία.
  Π. Παπαπολυχρονιάδης, Ν. Χαραλαύτης, Ε. Φαχαντίδης, Γ. Μπασδάνης, Χ. Κοσμίδης, Δ. Καιμάκης, Γ. Κουρέας, Ν. Παπαδόπουλος, Κ. Κατσώχης. Ογκολογικό Συνέδριο Θεσσαλονίκη 30 – 2 Απριλίου 2000
 2. Ιστολογικά ευρήματα σε αναθεωρήσεις σπονδυλοδεσίας με τη χρήση κοραλλιογενή υδροξυαπατίτη.
  Π. Κοροβέσης, Μ. Ρεπαντή, Γ. Κουρέας, Γ. Πετσίνης, Ζ. Παπαζήσης. 27ο Ετήσιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης « Ν. Γιαννέστρας – Π. Σμυρνής » Αθήνα 26 – 29 Απριλίου 2001
 3. Άκαμπτη ενάντια δυναμικής σταθεροποίησης οσφυικής μοίρας σπονδυλικής στήλης. Ακτινολογική ανάλυση οβελιαίου επιπέδου.
  Ζ. Παπαζήσης, Γ. Πετσίνης, Π. Ηλιόπουλος, Γ. Κουρέας, Π. Κοροβέσης. 27ο Ετήσιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης « Ν. Γιαννέστρας – Π. Σμυρνής » Αθήνα 26 – 29 Απριλίου 2001
 4. Σκολίωση. Πιθανός ρόλος αγγείωσης πλευροστερνικής συγχονδρωσης στην αιτιολογία ιδιοπαθους εφηβικής σκολίωσης στα κορίτσια.
  Π. Κοροβέσης, Π. Ηλιόπουλος, Α. Μισύρης, Γ. Κουρέας. 58ο Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο & 5ο Πανελληνικό Συνέδριο ( Με τους Έλληνες της διασποράς ) Θεσσαλονίκη 22 – 27 Οκτωβρίου 2002.
 5. Συγκριτική ανάλυση των αποτελεσμάτων της χειρουργικής θεραπείας των καταγμάτων της θωρακοοσφυικής μοιρας της σπονδυλικής στηλης. Άγκιστρα ή διαυχενικές βίδες;
  Α. Μπαικούσης, Π. Κοροβέσης, Σ. Ζαχαράτος, Γ. Κουρέας. 29ο Ετήσιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης « Ν. Γιαννέστρας – Π. Σμυρνής » Αθήνα  19 – 21 Σεπτ. 2003 Κολλέγιο Αθηνών, Π. Ψυχικό.
 6. Ανάλυση της κλίσης των σπονδύλων στην πλάγια ακτινογραφία σε ασθενείς με χρόνια χαμηλή οσφυαλγία και σε ομάδα ασυμπτωματικών εθελοντών
  Α. Μπαικούσης, Π. Κοροβέσης, Γ. Κουρέας Σ. Ζαχαράτος,. 29ο Ετήσιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης « Ν. Γιαννέστρας – Π. Σμυρνής » Αθήνα  19 – 21 Σεπτ. 2003 Κολλέγιο Αθηνών, Π. Ψυχικό.
 7. Μεσοπρόθεσμα αποτελέσματα από τη χρήση ολικής αρθροπλαστικής Zweymueller – sl metal on metal.
  Γεώργιος Πετσίνης, Γιώργος Κουρέας, Μαρία Ρεπαντή & Παναγιώτης Κοροβέσης. 59o Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή. Athens Hilton 15 – 19 Οκτωβρίου 2003
 8. Άγκιστρα εναντίον διαυχενικών βιδών στη χειρουργική θεραπεία καταγμάτων θωρακοοσφθικής μοίρας σπονδυλικής στήλης.
  Ανδρέας Μπαικούσης, Γ. Κουρέας, Σ. Ζαχαράτος, Π. Κοροβέσης. 59o Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή. Athens Hilton 15 – 19 Οκτωβρίου 2003.
 9. Προφυλακτική χρήση του μηχανισμού του WALLIS για τη μείωση της τμηματικής εκφύλισης σε οπίσθια σπονδυλοδεσία της οσφυικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης. Πρόδρομη μελέτη.
  Ζαχαράτος Σ, Κουρέας Γ, Πετσίνης Γ, Κοροβέσης Π. 30ο Ετλησιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης ΄΄Ν. Γιανέστρας – Π. Σμυρνής΄΄ 16 – 19 Σεπτεμβρίου 2004 Σάμος.
 10. Συγκριτική Ακτινολογική και κλινική εκτίμηση της εξέλιξης οπισθοπλάγιας σπονδυλοδεσίας στην εκφυλιστική νόσο της οσφθικής μοίρας. Αυτόλογο λαγόνιο μόσχευμα έναντι κοραλλιογενούς υδροξυαπατίτη.
  Κουρέας Γ, Ζαχαράτος Σ, Πετσίνης Γ, Κοροβέσης Π. 30ο Ετλησιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης ΄΄Ν. Γιανέστρας – Π. Σμυρνής΄΄ 16 – 19 Σεπτεμβρίου 2004 Σάμος.
 11. Συνδυασμένη πρόσθια και οπίσθια σπονδυλοδεσία έναντι οπίσθιας σπονδυλοδεσίας και πώρωσης στη θεραπεία εκρηκτικών καταγμάτων της ΟΜΣΣ.
  Μπαικούσης Α, Κοροβέσης Π, Ζαχαράτος Σ, Κουρέας Γ. 30ο Ετλησιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης ΄΄Ν. Γιανέστρας – Π. Σμυρνής΄΄16 – 19 Σεπτεμβρίου 2004 Σάμος.
 12. Ανάρτηση σχολικής τσάντας, ραχιαλγία – οσφυαλγία και επίδραση της στα κυρτώματα της σπονδυλικής στήλης.
  Ζαχαράτος Σ, Κουρέας Γ, Πετσίνης Γ, Παπαζήσης Ζ, Κοροβέσης Π. 30ο Ετλησιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης ΄΄Ν. Γιανέστρας – Π. Σμυρνής΄΄ 16 – 19 Σεπτεμβρίου 2004 Σάμος.
 13. Μεσοπρόθεσμα αποτελέσματα αναθεώρησης αρθροπλαστικής ισχίου με μηριαίο στυλεό Zweymuller SLR.
  Θ. Ρεπαντής, Γ. Κουρέας, Σ. Ζαχαράτος, Π. Κοροβέσης. 61ο Πανελλήνιο Ορθοπαιδικο Συνέδριο Οκτώβριος 2005 Αθήνα Hilton
 14. Ολική αρθροπλαστική ισχίου Zweymuller- PLUS κεραμικό πολυαιθυλένιο έναντι μέταλλό – μέταλλό. Μεσοπρόθεσμα συγκριτικά αποτελέσματα.
  Γ. Πετσίνης, Θ. Ρεπαντής, Γ. Κουρέας, Σ. Ζαχαράτος, Π. Κοροβέσης. 61ο Πανελλήνιο Ορθοπαιδικο Συνέδριο Οκτώβριος 2005 Αθήνα Hilton
 15. Αντιμετώπιση θωρακοοσφυικής σηπτικής σπονδυλίτιδας με πρόσθια προσπέλαση και εισαγωγή κλωβού τιτανίου και διαδοχική οπίσθια σπονδυλοδεσία σε ένα χειρουργικό με την ίδια αναισθησία.
  Κοροβέσης Π., Πετσίνης Γ., Κουρέας Γ., Ζαχαράτος Σ., Ρεπαντής Θ. 31ο Ετήσιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης ¨Ν. Γιαννέστρας – Π. Σμυρνής¨ Χανιά 27 – 30 Οκτωβρίου 2005
 16. Ακτινολογικά και κλινικά αποτελέσματα της κυφοπλαστικής με μπαλόνι για τη θεραπεία παθολογικών συμπιεστικών καταγμάτων της σπονδυλικής στήλης.
  Ζαχαράτος Σ. Κουρέας Γ. Πετσίνης Γ. Κοροβέσης Π. 31ο Ετήσιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης ¨Ν. Γιαννέστρας – Π. Σμυρνής¨ Χανιά 27 – 30 Οκτωβρίου 2005.
 17. Συγγενής Ιδιοπαθής Ραιβοιπποποδία – Μελέτη της υπερδιορθωσής του πέλματος στο οβελιαίο επίπεδο.
  Koureas G, Wicart Ph, Seringe R. 62ο Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο Αθήνα 3-7 Οκτωβρίου 2006. (Συνυποβάλλεται μόνο το γράμμα αποδοχής της εργασίας, από την επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου, διότι το συνέδριο θα λάβει χώρα στο μέλλον)

Αναρτημένες ανακοινώσεις (Poster) σε Διεθνή Συνέδρια:

 1. Correlative analysis of the results of surgical treatment ( Hooks versus pedicle screws ) of the thoracolumbar injuries with TSRH instrumentation.
  P Korovessis, A. Baikousis, G. Koureas, S Zacharatos Eurospine 2003 5th Annual Meeting of the Spine Society of Europe September 30 – October 4, 2003 Prague, Czech Republic
 2. Correlative radiological and clinical analysis of evolution of posterolateral fusion in instrumented lumbar spine – Iliac autograft versus coralline hydroxyapatite.
  Korovessis P, Koureas G, Zacharatos S, Papazisis Z. Spine Week 2004, Porto, Portugal. May 30 – June 05, 2004.
 3. Influence of backpack wearing on the sagittal and frontal trunk alignment and back pain in schoolchildren. A multivariate analysis of risk factors.
  Korovessis P, Koureas G, Zacharatos S, Papazisis Z.  Spine Week 2004, Porto, Portugal. May 30 – June 05, 2004.
 4. Combined anterior plus posterior stabilization vs. posterior stabilization and fusion in the treatment of lumbar burst fractures.
  Korovessis P, Koureas G, Zacharatos S, Iliopoulos P. 7th EFORT Congress. Lisbon 4-7 June 2005.
 5. Effects of thoracolumbosacral orthosis (TLSO) on anterior chest wall blood supply of female adolescents with right thoracic idiopathic scoliosis. A color Doppler ultrasonography based study.
  P Korovessis, P. Iliopoulos, G. Koureas, S. Zacharatos. Spine Society of Europe 2005 Annual Meeting September 21-24, Barcelona Spain.

Αναρτημένες ανακοινώσεις (Poster) σε Ελληνικά Συνέδρια:

 1. Ιστολογικά ευρήματα σε εγχειρήσεις αναθεώρησης με κοραλλιογενή υδροξυαπατίτη.
  Π. Κοροβέσης, Μ. Ρεπαντή, Γ. Κουρέας. 58ο Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο & 5ο Πανελληνικό Συνέδριο ( Με τους Έλληνες της διασποράς ) Θεσσαλονίκη 22 – 27 Οκτωβρίου 2002
 2. Ανάλυση της κλίσης των σπονδύλων στην πλάγια ακτινογραφία σε ασθενείς με χρόνια χαμηλή οσφυαλγία και σε ομάδα ασυμπτωματικών εθελοντών
  Α. Μπαικούσης, Π. Κοροβέσης, Γ. Κουρέας, Σ. Ζαχαράτος. 29ο Ετήσιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης « Ν. Γιαννέστρας – Π. Σμυρνής »  Αθήνα  19 – 21 Σεπτ. 2003 Κολλέγιο Αθηνών, Π. Ψυχικό.
 3. Συσχέτιση της εξέλιξης της αιματικής παροχής του προσθίου θωρακικού κυρτώματος και του δεξιού θωρακικού κυρτώματος στην ιδιοπαθή εφηβική σκολίωση θηλαίων ασθενών.
  Κοροβέσης Π. Ηλιόπουλος Π. Κουρέας Γ. Ζαχαράτος Σ 31ο Ετήσιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης ¨Ν. Γιαννέστρας – Π. Σμυρνής¨ Χανιά 27 – 30 Οκτωβρίου 2005.
 1. Advances in spinal fusion – Molecular Science, Biomechanics and Clinical Management
  Marcel Dekker, Inc edited by Kai-Uwe Lewandrowski, Donald L. Wise, Debra J. Trantolo, Michael J. Yaszemski, Augustus A. White III
  Histological findings in revision surgery of instrumented spine fusion with the use of coralline hydroxyapatite. Panagiotis Korovessis, Maria ±±Repanti, Georgios Koureas page 415 – 422.
 2. Reasearch into Spinal Deformities 4. Editor : Theodoros B. Grivas.
  Does coralline hydroxyapatite conduct fusion in instrumented posterior spine fusion? Panagiotis Korovessis, Maria Repanti, Georgios Koureas.

1ο βραβείο αναρτημένης ανακοίνωσης ( Poster ) στο 580 Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο & 50 Πανελληνικό Συνέδριο με τους Έλληνες της διασποράς στην εργασία με τίτλο ΄΄ Ιστολογικά ευρήματα σε εγχειρήσεις αναθεώρησης με κοραλλιογενή υδροξυαπατίτη. Ξενοδοχείο Hyatt Regency Θεσσαλονίκη 22 – 27 Οκτωβρίου 2002

Α. ΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΣ

Α1. Μετεκπαίδευση στο εξωτερικό από 01/01/2006 στην Ορθοπαιδική Παίδων μετά τη λήψη της ειδικότητας στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο του Παρισιού Saint Vincent de Paul στο Παιδορθοπαιδικό Τμήμα υπό τη διεύθυνση του καθ. Raphael Seringe.

Α2. Παρακολούθηση Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος

 1. Απόκτηση διπλώματος Advance Trauma Life Support ( A.T.L.S. ) το οποίο διεξήχθη στις 13 – 14 Μαρτίου 1999 στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών.
 2. Εξάμηνη εκπαιδευτική άδεια στο Νοσοκομείο Παίδων στο Παρίσι, Γαλλία από 1/5/05 έως 30/10/04
 3. Συμμετοχή στο 5ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ενδομυελικών ηλώσεων με πρακτική άσκηση. Ιωάννινα 23&24 Ιανουαρίου 2003
 4. Σεμινάριο Κακώσεων Κοτύλης και Πυελικού Δακτυλίου με Θεωρητική και Πρακτική Άσκηση Πάτρα 18 – 19 Μαίου 2002 Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών.
 5. 2ο Σεμινάριο Τραύματος Ώμου & Αγκώνα. Συμμετοχή στο θεωρητικό και πρακτικό μέρος. 4 – 6 Νοεμβρίου 2005, Πάτρα.

Β. ΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ

 1. Συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Ορθοπαιδικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2002-2003.
 2. Συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Ορθοπαιδικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004.
 3. Συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Ορθοπαιδικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004.
 4. Συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Ορθοπαιδικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών κατά τα ακαδημαϊκό έτος 2002-2006.
 5. Συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Ορθοπαιδικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006 ως προσκεκλημένος ομιλητής. Με θέμα « Οστικά Μοσχεύματα »
 6. Προσκεκλημένος ομιλητής στο 11ο Σεμινάριο Εμβιομηχανικής της Σπονδυλικής Στήλης & Βιοτεχνολογίας 2 – 4 Δεκεμβρίου, Αθήνα με θέμα « Η θέση του κοραλλιογενούς υδροξυαπατίτη στην επίτευξη οπισθοπλάγιας οσφυϊκής σπονδυλοδεσίας. Σύγκριση με αυτόλογο λαγόνιο μόσχευμα »
 7. Προσκεκλημένος ομιλητής στο 3rd Annual Spine Experts Group Meeting 8 – 10 December Thessaloniki, Greece με θέμα Clinical analysis of evolution in instrumented dorsal & intertranverse fusion for degenerative lumbar spinal stenosis. Autograft vs coralline hydroxyapatite.

Mέλος της οργανωτικής επιτροπής στο 2ο Σεμινάριο Κακώσεων Κοτύλης και Πυελικού Δακτυλίου με Θεωρητική και Πρακτική Άσκηση. Πάτρα 18-19 Μαΐου 2002

Mέλος της οργανωτικής επιτροπής στο Μετεκπαιδευτικό Περιφερειακό Σεμινάριο Πελοποννήσου – Δυτ. Ελλάδας “Ορθοπαιδικό Τραύμα” Πάτρα 1-2 Ιουλίου 2005.