Ορθοπαιδικός Χειρούργος Κουρέας Γεώργιος - Πύργος Ηλείας

Πρόκειται για μια επώδυνη κατάσταση όπου ένας καμπτήρας τένοντας των δακτύλων ή του αντίχειρα δυσκολεύεται να ολισθήσει μέσα στο περίβλημα του ( έλυτρο ).

Η πάθηση δεν είναι επικίνδυνη, μπορεί όμως να προκαλέσει οξύ πόνο που πολλές φορές συνοδεύεται από αναπήδηση του δακτύλου κατά την κάμψη ή/και την έκταση ή και να μειώσει το εύρος κίνησης.

Ανιχνεύεται κλινικά  με την αντίληψη του κριγμού και της αναπήδησης κατά την κάμψη έκταση του δακτύλου  από τον εξεταστή.

Επιβεβαιώνεται απεικονιστικά  με υπερηχογραφικό έλεγχο.

Στενωτική τενοντοελυτρίτιδα. Φαίνεται, υπερηχογραφικά, η παθολογία του τένοντα δεξιά σε σχέση με την αριστερή φυσιολογική πλευρά τόσο στον εγκάρσιο όσο και στον επιμήκη άξονα.

Μερικές φορές υφίεται αυτόματα ή με τη χρήση αντιφλεγμονωδών δισκίων

Εφόσον το ενόχλημα επιμένει ή η αναπήδηση του δακτύλου χρονίσει συστήνεται χειρουργική αντιμετώπιση υπό τοπική νάρκωση. Η αποκατάσταση είναι άμεση και η κίνηση στο πάσχων δάκτυλο επιτρέπεται από την 1η ημέρα.

Στις παρακάτω εικόνες περιγράφονται τα βήματα της χειρουργικής θεραπείας.

Ορθοπαιδικός Χειρούργος Κουρέας Γεώργιος - Πύργος Ηλείας

Χειρουργική τομή στενωτικής τενοντοελυτριτιδας αντίχειρα

Ορθοπαιδικός Χειρούργος Κουρέας Γεώργιος - Πύργος Ηλείας

Προεγχειρητική προετοιμασία – αντισηψία

Ορθοπαιδικός Χειρούργος Κουρέας Γεώργιος - Πύργος Ηλείας

Συρραφή τραύματος. Αφαίρεση ραμμάτων σε 10 ημέρες

Ορθοπαιδικός Χειρούργος Κουρέας Γεώργιος - Πύργος Ηλείας

Επίδεση τραύματος στενωτικής τενοντοελυτρίτιδας αντίχειρα