Ορθοπαιδικός Χειρούργος Κουρέας Γεώργιος - Πύργος Ηλείας

Η αφαίρεση ξένου σώματος ακόμα και υλικών οστεοσύνθεσης είναι μερικές φορές δυσχερής. Τα κυριότερα αίτια που καθιστούν δύσκολή την αφαίρεση τους είναι : Μη ορατά ακτινολογικά σώματα, μικρά, βαθιά στους ιστούς, πλησίον ευαίσθητων δομών, με ασαφή προσανατολισμό, μη εμφανής πύλη εισόδου.

Η χρήση υπερήχων δίνει τη δυνατότητα να εντοπίσουμε με μεγάλη ακρίβεια τη θέση και τον προσανατολισμό του ξένου σώματος σχεδιάζοντας πολύ μικρότερες χειρουργικές τομές, αποφεύγοντας ευαίσθητες δομές ( νεύρα, αρτηρίες, τένοντες).

Παρατίθεται παράδειγμα αφαίρεσης τμήματος οδοντογλυφίδας 6 έτη μετά την είσοδο του σε κορίτσι 15 ετών (είσοδος του ξένου σώματος σε ηλικία 9 ετών). Το κορίτσι προσήλθε με εικόνα λοίμωξης του ταρσού που χρονολογείτο από 5 μήνου. Δεν αναφέρει ιστορικό τραύματος, εισόδου ξένου σώματος. Τους τελευταίους μήνες ελάμβανε αντιβίωση ( κεφαλοσπορίνες 2ης γενιάς + αμοξυξιλλινινη + κλαβουλονικό περιστασιακά από συναδέλφους ανάλογα με την ένταση της φλεγμονής. Βάδιζε με χωλότητα λόγω του πόνου αλλά δεν παρουσίαζε ποτέ πυρετό. Ο εργαστηριακός έλεγχος δεν ήταν ενδεικτικός για λοίμωξη μολονότι η ασθενής ανάφερε ότι κατά καιρούς η πάσχουσα περιοχή πυορροούσε.

Ορθοπαιδικός Χειρούργος Κουρέας Γεώργιος - Πύργος Ηλείας

Υπερηχογραφική εικόνα ξένου σώματος (οδοντογλυφίδα ) στον επιμήκη άξονα

Ορθοπαιδικός Χειρούργος Κουρέας Γεώργιος - Πύργος Ηλείας

Υπερηχογραφική εικόνα ξένου σώματος ( οδοντογλυφίδα ) στον εγκάρσιο άξονα

Ορθοπαιδικός Χειρούργος Κουρέας Γεώργιος - Πύργος Ηλείας

Διακρίνεται το συρίγγιο που σχετίζεται με τη παρουσία του ξένου σώματος (οδοντογλυφίδα )

Ορθοπαιδικός Χειρούργος Κουρέας Γεώργιος - Πύργος Ηλείας

Μαρκάρισμα με δερμογράφο των ορίων του ξένου σώματος. Παρατηρείστε ότι δε σχετίζεται άμεσα με την εβολή του συριγγίου

Ορθοπαιδικός Χειρούργος Κουρέας Γεώργιος - Πύργος Ηλείας

Χειρουργική προσπέλαση με μικρή τομή

Ορθοπαιδικός Χειρούργος Κουρέας Γεώργιος - Πύργος Ηλείας

Αναγνώριση και αφαίρεση της οδοντογλυφίδας κατά τον επιμήκη άξονα της

Ορθοπαιδικός Χειρούργος Κουρέας Γεώργιος - Πύργος Ηλείας

Το ξένο σώμα μετά την αφαίρεση

Ορθοπαιδικός Χειρούργος Κουρέας Γεώργιος - Πύργος Ηλείας

Συρραφή τραύματος