Ορθοπαιδικός Χειρούργος Κουρέας Γεώργιος - Πύργος Ηλείας

Οφείλεται στη διόγκωση ενός νευρικού κόμβου από τον οποίο ξεκινούν τα δακτυλικά νεύρα που δίνουν αίσθηση στα δάκτυλα. Από κάθε τέτοιο νευρικό κόμβο ξεκινούν 2 δακτυλικά νεύρα. Κάθε ένα από αυτά είναι υπεύθυνο για την αίσθηση στο 1/2 πλάγιο δύο γειτονικών δακτύλων. Η συνήθης θέση προσβολής είναι μεταξύ 3ου & 4ου μεταταρσίου.

Ο ασθενής διαμαρτύρεται για πόνο στον ταρσό που αντανακλά σαν ρεύμα, μούδιασμα , μυρμήκιασμα στα δάκτυλα. Μερικές φορές αισθάνεται ότι πατά ένα μικρό πετραδάκι.

Επιδεινώνεται με στενά παπούτσια, με τη σύνθλιψη των κεφαλών των μεταταρσίων και τη φόρτιση.

Η διάγνωση γίνεται από την κλινική εξέταση αλλά επιβεβαιώνεται με μαγνητική τομογραφία ή / και υπερηχογραφικό έλεγχο όταν υπάρχει διαγνωστικό δίλημμα.

Στη διαφορική διάγνωση περιλαμβάνεται το κάταγμα του μεταταρσίου από καταπόνηση, η ορογονοθυλακίτιδα μεταξύ των κεφαλών των μεταταρσίων και η ρήξη του πελματιαίου συνδέσμου της μετατάρσιο-φαλαγγικής άρθρωσης.

Συνήθως έγχυση κορτικοστεροειδούς με τοπικό αναισθητικό 1 – 3 φορές ανά τακτά χρονικά διαστήματα βοηθά να υποχωρήσουν τα ενοχλήματα.

Εφόσον όμως η ενόχληση επιμένει αντιμετωπίζεται με χειρουργική αφαίρεση του νευρώματος. Είναι μια χειρουργική πράξη απλή με ημερήσια νοσηλεία και προσφέρει άμεση ανακούφιση από τα ενοχλήματα.

Ορθοπαιδικός Χειρούργος Κουρέας Γεώργιος - Πύργος Ηλείας

Νεύρωμα Morton. Διακρίνονται τα δύο δακτυλικά νεύρα προσθίως του νευρώματος.

Ορθοπαιδικός Χειρούργος Κουρέας Γεώργιος - Πύργος Ηλείας

Μετεγχειρητικό τραύμα σε ασθενή που υποβλήθηκε σε αμφοτερόπλευρη εκτομή νευρώματος Morton