Ορθοπαιδικός Χειρούργος Κουρέας Γεώργιος - Πύργος Ηλείας

Η έξω επικονδυλίτιδα είναι ένα είδος τενοντίτιδας που αφορά τους εκτείνοντες τένοντες του καρπού και των δακτύλων οι οποίοι εκφύονται από τον έξω επικόνδυλο. Ο έξω επικόνδυλος είναι προεξοχή του βραχιονίου οστού στην έξω επιφάνεια του αγκώνα.

Στις παρακάτω εικόνες φαίνονται οι τένοντες που εμπλέκονται στην πάθηση της έξω επικονδυλίτιδας. ξεκινούν από τον έξω επικόνδυλο και καταλήγουν στον καρπό ή στα δάκτυλα.

Κλινική εικόνα : Ο ασθενής προσέρχεται με πόνο στην έξω επιφάνεια του αγκώνα όταν κάνει κινήσεις έκτασης του καρπού και των δακτύλων, σφίγγει την παλάμη του,  συλλαμβάνει με τα δάκτυλα του ένα αντικείμενο ή κάνει κινήσεις στροφής  του αντιβραχίου με αντίσταση ( πχ όταν γυρνάει το κλειδί στην κλειδαριά, όταν ξεβιδώνει με ένα κατσαβίδι κ.α)

Η πάθηση συναντάται σε χειρώνακτες ( εργάτες, κτηνοτρόφους, γεωργούς ),  αθλητές ( τενίστες), σπανιότερα σε μουσικούς αλλά και σε άτομα που γράφουν πολύ σε υπολογιστές.

Η διάγνωση είναι κυρίως κλινική. Σπάνια χρειάζεται να γίνει ακτινολογικός έλεγχος ( διακρίνονται αποτιτανώσεις πέριξ του έξω επικονδύλου σε μερικές περιπτώσεις ). Ο υπερηχογραφικός έλεγχος αναδεικνύει πολλές φορές το οίδημα  στην έκφυση των τενόντων από τον έξω επικόνδυλο καθώς και την αύξηση της αιμάτωσης της περιοχής.

Η θεραπεία περιλαμβάνει, αρχικά ξεκούρασηαντιφλεγμονώδηνάρθηκα καρπού προκειμένου να μειωθεί η δράση των εκτεινόντων τενόντων του καρπού ( όχι νάρθηκας στην περιοχή του αγκώνα ). Εφόσον επιμείνουν τα ενοχλήματα η διενέργεια φυσιοθεραπειών στην περιοχή του αγκώνα με ήπιες χειρομαλάξεις και θεραπείες με βάση τη θερμότητα ενδεχομένως βοηθήσουν. Σε οξύτατο πόνο ή σε χρόνιες καταστάσεις μπορούν να γίνουν εγχύσεις κορτικοστεροειδούς τοπικά στον έξω επικόνδυλο. Σπανιότατα συστήνεται χειρουργική αντιμετώπιση για νεαροποίηση και καθαρισμό του ουλώδους και κοκκιωματώδους ιστού των εκτεινόντων του καρπού στην περιοχή του έξω επικονδύλου