Ορθοπαιδικός Χειρούργος Κουρέας Γεώργιος - Πύργος Ηλείας

Τα κατάγματα της σπονδυλικής στήλης αφορούν κυρίως την τρίτη ηλικία  και συχνότερα  τις γυναίκες και συνήθως σχετίζονται με οστεοπόρωση. Σε μικρότερες ηλικίες είναι συνήθως  τραυματικά ( πτώση από ύψος, τροχαία ατυχήματα κ.α ) και σε κάποιες περιπτώσεις είναι παθολογικά κατάγματα  και αφορούν μεγάλο εύρος  ηλικιών ( παθήσεις  του αιμοποιητικού, δευτεροπαθείς εντοπίσεις  όγκων, λοιμώξεις).

Τα κατάγματα μπορεί να είναι είτε μεμονωμένα  είτε πολλαπλά.

Συνήθως αντιμετωπίζονται με εφαρμογή ειδικού κηδεμόνα (ζώνη)  που αποτρέπει την πρόσθια κάμψη του κορμού. Σε περιπτώσεις όπου ο σπόνδυλος ή οι σπόνδυλοι έχουν υποστεί μεγάλη παραμόρφωση – γωνίωση και προκαλούν έντονα λειτουργικά προβλήματα ( πόνος – νευρολογικές διαταραχές) ή επηρεάζουν τη στατική του κορμού, τότε επιλέγεται η χειρουργική θεραπεία.

Η χειρουργική θεραπεία μπορεί να είναι μικρής περεμβατικότητας με τη λεγόμενη κυφοπλαστική η οποία επιτρέπει σύντομη νοσηλεία, γρήγορη κινητοποίηση και άμεση ανακούφιση από τον πόνο και γίνεται  με διαδερμική διόρθωση της παραμόρφωσης των σπονδύλων με πολύ μικρές τομές. Σε περιπτώσεις όπου υπάρχει σπονδυλική αστάθεια, μεγάλη παραμόρφωση  ή νευρολογικός κίνδυνος είναι προτιμότερο να γίνεται σπονδυλοδεσία.